โรงเรียนรักษ์วิทยา

138 ตรงข้ามค่ายธนะรัชต์ ถนนเพชรเกษม หมู่ 2 ต.วังก์พง  อ.ปราณุบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77120

โทรศัพท์   032-825823

 

WP_20130624_075 1   WP_20130624_0671

WP_20130624_042 1   WP_20130624_038 1