โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา จังหวัดพะเยา

13 หมู่ที่ 9 ถนน สิทธิประชาราษฎร์ ตำบล หย่วน .

อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา. 56110     โทรศัพท์ 08 2555 4687h 5