โรงเรียนอนุบาลคำนวณ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย .

110 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองพาน .อ.พาน จังหวัดเชียงราย 57120 โทรศัพท์ 053 721 039