โรงเรียนเจริญวิทยา อุตรดิตถ์

39/1 หมู่ 2, ถ.ท่าทอง-ท้ายเตย ต.วังกะพี้ อ.เมือง อุตรดิตถ์

จ.อุตรดิตถ์  53170โทรศัพท์ . 08 7851 1379 // 06 2921 2904