โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี

580 หมู่ที่ 17 ซอย – ถนน ฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา ตำบล เมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  25240

โทร. 037-281511 // 08 6462 0903