1. โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่

2. โรงเรียนอนุบาลดวงใจลูกรัก

3. โรงเรียนคริสเตียนอุตรดิตถ์

4. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์คริสเตียน

5. โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก

6. โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 

7. โรงเรียนอนุบาลคำนวณ 

8.โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา จังหวัดพะเยา

9.โรงเรียนอนุบาลบ้านรักเด็ก

10.โรงเรียนเซนต์แมรี่ อุตรดิตถ์

11. โรงเรียนเจริญวิทยา อุตรดิตถ์

12. โรงเรียนปาณัทคุณา

13.   โรงเรียนอนุบาลหทัยชนก

14.  โรงเรียนอนุบาลลิตเติ้ลคิดส์

15. โรงเรียนบวรทัตวิทยา

16.  โรงเรียนอนุบาลเลิศสุวรรณรัตน์

17.  โรงเรียนอนุบาลเถิน